Από το 1985, έτος ίδρυσης του Τμήματος, πάνω από 1400 φοιτητές και φοιτήτριες έχουν αποφοιτήσει με το πτυχίο του Τεχνολόγου Τροφίμων ΑΤΕΙΘ.  Οι πρώτοι απόφοιτοι του νέου πενταετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος στην νέα του μορφή (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αναμένονται τον Ιούνιο του 2024. Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν με επιτυχία τομείς της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με τον, εθνικά σημαντικό, τομέα των τροφίμων και ταυτόχρονα αποτελούν τους ενεργούς αντιπροσώπους του Τμήματος στους χώρους εργασίας.

Το Τμήμα θεωρεί ότι οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση της τρέχουσας και μελλοντικής φυσιογνωμίας του και γι΄αυτό προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή την επαφή μαζί τους τόσο μέσω του συλλογικού τους οργάνου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ) όσο και με προσωπική επικοινωνία. Μέσω ερωτηματολογίων που αποστέλλονται τακτικά στους αποφοίτους γίνεται προσπάθεια καταγραφής της προσωπικής τους επαγγελματικής πορείας και εμπειρίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και αναλύονται με σκοπό την αξιοποίησή τους για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα.

Στο πλαίσιο των δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης και μέσω του Μεταπτυχιακού του Προγράμματος, το Τμήμα παρέχει διάφορες ευκαιρίες στους αποφοίτους του για συνεχή μάθηση και απόκτηση δεξιοτήτων όπως αυτές αναλύονται στις σχετικές σελίδες.